Nationaløkonomi HA og HD (inkl. velfærdsøkonomi)

Nationaløkonomi 

 Bemærk: Videoerne tager udgangspunkt i O.Blanchards internationale standardtekstbog. Hvis ikke du bruger denne bog, vil mange af emnerne alligevel være letgenkendelige, da de indgår i alle natioanløkonomiske grundbøger.

1. Intro til nat.øk

2. 45-grader modellen

3. Pengemarkedet: efterspørgslen efter penge (likviditet)

4. Pengemarkedet: Udbuddet af penge ( nationalbanken og high-powered money)

5. Is-lm nr. 1

6. Is-lm nr. 2

7. Arbejdsmarkedet

8. Ad-as nr. 1

9. Ad-as nr. 2

10. Phillipskurven (inflation og arbejdsløshed)

11. Økonomisk vækst (solow-modellen og golden-rule)

12. intro til åben økonomi

13. Åben IS-LM

14. Flydende og faste valutakurser

15. Åben ad-as

Velfærdsøkonomi

A. Markedsmekanismen (udbud-efterspørgsel og ligevægt)

B. Consumer- og producers surplus og dead weight loss

C.Velfærdstab (maksimum- og minimumpriser, produktionskvoter, afgift..INKL Eksempler)

D. Eksternaliteter og offentlige goder

E. Efficiens, paretooptimalitet og edgeworthbox 1.del

F. Efficiens, paretooptimalitet og edgeworthbox 2.de (inkl. neoklassisk handelsteori)