Introduktion (pre-pensum)

Teori; Hvad er en rente og loven om en pris (efficiente markeder - "intet gratis måltid")

Ekspotentiel funktion; gns. vækst (mat.bevis)

downloads; regneark til ekspotentielle funktion

 

Grundlæggende rentes regning (kapitel 2+3+4)

Teori: rentes regning, simpel & effektiv rente + simpel rente

demo; excel-inkl.målsøgning

Downloads; regneark

 

Betalingsrækker & annuiteter (kapitel 5+6)

Teori: FV, NV, Annuitet

Mat.bevis (Fremtidsværdi af en annuitet , nutidsværdi af en annuitet)

 

Investering (NPV og intern rente) (Kapitel 7)

Forelæsning om investeringsteori (ny)

Nutidsværdi og intern rente i et simpelt projekt (excel)

 

Afskrivninger, skat og inflation  (Kapitel 8+9+10)

inflation&investering

Afskrivning, skat og investeringsprojekt

 

Økonomisk levetid (Kapitel 11)

 

Lånetyper & ammortiseringstabeller + inkl. efektiv rente) (kapitel 12+13)

Lånetyper (annuitetslån, serielån og stående lån)

Amortiseringstabel

Balanceligning med eksempel

Kursværdien af en obligation m/excel (inklusiv målsøgning)

 

 

Supplerende materiale

Hvad bestemmer værdien af en aktie?

 

Obligationsmarkedet nr.1

Obligationsmarkedet nr. 2 (inflation, rentestruktur)

Varighed og konveksitet for obligationer

Bevis for formlen D/R

Growth, dividend og kursværdi (excel-demo) - simpel model til bestemmelse af aktiekurs