Kapitel 1 (Introduktion)

Introduktionsvideo 

 

Kapitel 2 (Maksimeringsprincippet MR=MC)

TeoriMR=MC  , MR=MC (Matematisk bevis)

Demo: (Excel) , (Excel-problemløser) , (Papir) 

Download: Regneark til at finde optimum (MR=MC)

 

Kapitel 3 (Udbud & efterspøgsel)

Teori:  ( video),

Demo: (video-eksempel)

Demo (vandret addition)

download: regneark (udbud-efterspørgsel)

download regneark (vandret addition)