Finansiering indgår i et varieret omfang i EØ pensum. Derfor tjek din pensumliste !

(For faget finansiering, se under menuen på min hjemmeside)

 

 Emne 1: Intro til Finans & Ekspotentiel funktion

Teori; Hvad er en rente og loven om en pris (efficiente markeder - "intet gratis måltid")

Ekspotentiel funktion; gns. vækst (mat.bevis)

downloads; regneark til ekspotentielle funktion

 

Emne 2: Grundlæggende rentes regning

Teori: rentes regning, simpel & effektiv rente + simpel rente

demo; excel-inkl.målsøgning

Downloads; regneark

 

Emne 3: Betalingsrækker & annuiteter

Teori: FV, NV, Annuitet

Mat.bevis (Fremtidsværdi af en annuitet , nutidsværdi af en annuitet)

 

Emne 4: Investering (NPV og intern rente)

Nutidsværdi og intern rente i et simpelt projekt

 

Emne 5: Afskrivninger, Levetid, skat og inflation

inflation&investering

Afskrivning, skat og investeringsprojekt

 

Emne 6: Lånetyper & ammortiseringstabeller

Lånetyper (annuitetslån, serielån og stående lån)

Amortiseringstabel

Balanceligning med eksempel

Kursværdien af en obligation m/excel (inklusiv målsøgning)

 

Emne 7: Supplerende materiale (sjældent pensum i Eø)

Obligationsmarkedet nr.1

Obligationsmarkedet nr. 2 (inflation, rentestruktur)

Varighed og konveksitet for obligationer

Bevis for formlen D/R

Growth, dividend og kursværdi (excel-demo) - simpel model til bestemmelse af aktiekurs