1. Introduktion til finansiering (ekspotentielle funktioner, rentes regning og annuiteter)

 

Hvad er en rente og loven om en pris (efficiente markeder - "intet gratis måltid")

Ekspotentiel funktion (meget vigtigt at have styr på expotentielfunktionen)

Rentes regning

Hvad er en annuitet ? (regneeksempler)

Ammoritetstabel

Bevis for formlen for fremtidsværdi af annuitet

Bevis for formlen for nutidsværdien af en annuitet (baseret på fremtidsværdien)

Balanceligningen (med excel)

Lånetyper (med excel eksempel)

 

2. Obligationsmarkedet, værdien af en obligation og konvertering

Obligationsmarkedet nr.1

Obligationsmarkedet nr. 2 (inflation, rentestruktur)

Kursværdien af en obligation m/excel (inklusiv målsøgning)

 Varighed og konveksitet for obligationer

3. Aktier og værdi af en aktie

Bevis for formlen D/R

Growth, dividend og kursværdi (excel-demo) - simpel model til bestemmelse af aktiekurs

4. Investeringer

Nutidsværdi og intern rente i et projekt

 

5. Afkast, risiko og security market line

6. Cost of capital og kapital struktur (wacc)

7. Valutakurs risiko

 intro til åben økonomi  (nationaløkonomi)

 Åben IS-LM  (nationaløkonomi)

Flydende og faste valutakurser (nationaløkonomi)