finansøkonom (1.semester)

software: freestat

 

 

Lektion 1 ( deskriptiv statistik, histogram og sumkurve)

deskriptorer og histogram (demo1)

standardafvigelse og dataanalyse (demo2)

Lektion 2 (konfidensinterval for middelværdien i en stikprøve)

Den empiriske regel

Normalfordeling og konfidensinterval - teori

Konfidensinterval for en middelværdi

Lektion 3 (hypotesetest for middelværdi)

Teori, eksempel og type 1 og 2 fejl

Lektion 4 (test for andele)

Teori, 1-andel, 2-andele, hypoter

 Lektion 5 (pooled, unpooled og paired)