funktionsundersøgelse

linær funktion

ekspotentielle funktioner

2.grads polynom

Simpelt regneark til løsning af funktioner af 2.grad

Finansiel regning

Ammoritetstabeller for annuitetslån og serielån

sandsynlighed

Normalfordeling, binomialfordeling, Chi-square