linær funktion

2.grads polynom

Simpelt regneark til løsning af funktioner af 2.grad

ekspotentielle funktioner

Finansiel regning

funktionsundersøgelse

trekanter

sandsynlighed