Bemærk : matematik modulet er under opbygning. Det er derfor at det er så rodet i øjeblikket. Men nye videoer + øvelser tilføjes hele tiden.

 

 

Mat C

Emne 1 : Grundlæggende

Brøker:  (forklaring) , (øvelser), (geogebra)

Reducering : (forklaring) , (øvelser), (geogbra)

 

Grundlæggende regneregler

Løsning af ligning

 

Emne 2 : Funktionsbegrebet og den liniære funktion

Liniær funktion

Ekspotentielle funktioner

Ammoritetstabel

Finansiel regning

Statistik

Mat b

Differential introduktion

Regneregler for diff.kvotienter

Optimering med 1.variabel (vigtig)

Sandsynlighedsregning

Mat A

Integralregning

Differentialligninger

Differensligninger

Beviser:

Bevis for den afledede af X^2

Toppunktsformler

Annuitetsformlen

Liniærfunktion, hældning og skærring

Ekspotentiel funktion (to punkter)