Bemærk : matematik modulet er under opbygning. Det er derfor at det er så rodet i øjeblikket. Men nye videoer + øvelser tilføjes hele tiden.

 

Emne 1 : Grundlæggende

Brøker:  (forklaring) , (øvelser), (geogebra)

Reducering : (forklaring) , (øvelser), (geogbra)

Procenter og indekstal

 Grundlæggende regneregler & Potenser

Løsning af ligning

 

Emne 2 : Funktionsbegrebet og den liniære funktion

Liniær funktion

Liniær programmering

Liniærfunktion, hældning og skærring(bevis)

 

Emne 3 : 2.grads polynomie

forklaring, løsning af 2.gradligning, opgaver

Toppunktsformlern (bevis)

 

Emne 4: Ekspotentiel funktion

Ekspotentielle funktioner

Ekspotentiel funktion (bevis to punkter)

 

Emne 5 : Finansiel regning

Finansiel regning

Ammoritetstabel

FV af en annuitet (bevis)

NV af en annuitet (bevis)

 

Emne 6 Differentialregning

Differential forklaring nr. 1 (skåret ud i pap)

Differential forklaring nr.2 

Regneregler for diff.kvotienter (***bemærk; divider og gange er A-niveau)

Tretrinsreglen for X^2 

Tangentens ligning, bevis og eksempel

Bevis for sumreglen (og groms=gromk)

Funktionsundersøgelse (voksende/aftagende, monotoni og krumningsforhold)

 

Emne 7 (statistik og sandsynlighedsregning) 

Sandsynlighedsregning

 

 

Mat A

Integralregning

Differentialligninger

Differensligninger