Uprossionelle, amatøragtige videoer - se dem hvis du tør Cool

Kap1+2 (optimering)

MR=MC

MR=MC (Matematisk bevis)

Optimum i en variabel med Virk. eksempel

Kapitel 3(demand & supply)

Udbud og efterspørgsel

Ligevægt (inverse, maks-priser) eksempel

Kapitel 4 (efterspørgselsteori)

Indifferenskurver og MRS (bevis)

MRS-eksempler på beregning

Forbrugeroptimum

Lagrangeoptimering 

Eksempel optimering (maksimere sit karaktergennemsnit)

Vandret addition (+ markedsefterspørgslen)

 

Elasticitet

Elasticitet (grundlæggende-arc/elasticitet)

Elasticitet for liniære prisfunktioner, differentiering og eksempler

Elasticitet (øvre/nedre)

Elasticitet (ln transformation og elasticitet)

 

Kapitel 7+8  (produktion og omkostninger)

Produktion og skalafkast

Produktion og Isokvant

Optimum.1.variable, bevis

MRTS-metoden (regneeksempel)

Omkostninger 1 

Omkostninger 2

Hvorfor skærer MC i AC(min)? (matematisk bevis)

Optimal virksomhedsstørrelse på langt sigt (regneeksempel)

The Envelope theorem (ej pensum i Eø)

Kapitel 9 (liniær programmering)

Liniær programmering

Liniær programmering i Excel, inkl. eksempel på Lagrange (solver)

 Kapitel 10+11 (fuldkommen konkurrence og welfareanalysis)

Kort/langt sigt i FK

Profitmax og FK

Producers og consumer surplus

Maks.Priser og velfærdstab

 Kapitel 12 (monopol)

Monopol del 1

Monopol del 2

Kapitel 13+14 (monopolistisk konkurrence, andre modeller og spilteori)

Monopolistisk konkurrence

Oligopol (Cournot model)

Price-leader model (forklaring)

Price-leader-model (regne eksempel)

Spilteori

Kapitel 15 (mark-up, prisdiskriminering)

Prisdikriminering (teori)

en vare-en pris - to markeder (regneeksempel)

en vare - to priser - to markeder (regneeksempel)