Download opgavesæt til Mat. Brush

Opgavesæt nr.0 (træningssæt)

Vejl. Besvarelse til opgavesæt nr. 0

 

Er du klar til et økonomistudie?

 
 
 
 
 
 
Emner før dit studium
 

Emne 1 : Grundlæggende

Brøker:  (forklaring) , (øvelser), (geogebra)

Reducering : (forklaring) , (øvelser), (geogbra)

Procenter og indekstal

 Grundlæggende regneregler & Potenser

Løsning af ligning

 

Emne 2 : Funktionsbegrebet og den liniære funktion

 Liniær funktion

 Ligningssystemer (substitution og lige store koefficienter)

 Liniærfunktion, hældning og skærring(bevis)

 

Emne 3 : 2.grads polynomie

 forklaring, løsning af 2.gradligning, opgaver

 

Emne 4: Ekspotentiel funktion

 Ekspotentielle funktioner

 

Emne 5 Differentialregning

 Differential forklaring nr. 1 (skåret ud i pap)

 Differential forklaring nr.2 

 Regneregler for diff.kvotienter

 Bevis for sumreglen (og groms=gromk)