Mikroøkonomi

Lektion 1 (udbud og efterspørgsel) Kap. 1+2

1. Teori - grundprincipperne

2. Et lille regneeksempel (ligevægt på markedet)

Lektion 2 (elasticitet ) kap. 3