Mikroøkonomi - finansøkonom 1.semester.

Lektion 1 (udbud og efterspørgsel) Kap. 1+2

1. Teori - grundprincipperne

2. Et lille regneeksempel (ligevægt på markedet)

Lektion 2 (elasticitet ) kap. 3

1. teori om elasticiteter

2. Et lille exceleksempel

3. Indkomstelasticitet 

Lektion 3 (produktion og omkostninger) kap.4

1. Teori om produktion

 Demo (produktion)

2. Teori om omkostninger

Demo (omkostninger)

 Lektion 4 (markedsforhold)

(videoerne går lidt dybere end bogen, så I kan spole lidt :)) 

Hvad er fuldkommen konkurrence?

Monopol

MR=MC (Groms=Gromk)

Lille regneark til MR=MC

 Lektion5  (eksternaliteter)

Hvad er eksternalitet? (Forbruger-producent-overskud)