Emne 1: Consumer & Producers surplus - ALLE

Producers og consumer surplus

Maks.Priser og velfærdstab

Emne 2: Eksternaliteter - MIKRO

Eksternaliteter og offentlige goder

Emne 3: Risiko - MIKRO

 Emne 4: Edgeworth Box & generel ligevægt - MIKRO

Efficiens, paretooptimalitet og edgeworthbox 1.del

Efficiens, paretooptimalitet og edgeworthbox 2.de (inkl. neoklassisk handelsteori)